سامانه مدیریت آموزش TMS

یک سامانه مدیریتی آموزشی است که فرآیندهای خدمات آموزشی یک دانشگاه در آن درج، ثبت و ذخیره می گردد.

کارنامه دانشجویی، کارنامه مالی، انتخاب واحد و ... جزء مواردی است که از طریق این سامانه در دسترس دانشجویان و اساتید راهنما قرار داده می شود.

ورود به سامانه


سامانه یادگیری الکترونیکی LMS

یک سامانه یادگیری است که تمام فرآیندهای یاددهی و یادگیری موسسه در آن صورت می پذیرد.

زیر سیستم تعاملی همزمان (کلاس آنلاین) + زیر سیستم تعاملی غیر همزمان (پیاتزا) + محتوای الکترونیکی (چند رسانه ای) از اجزا این سامانه مهم می باشد.

ورود به سامانه

خبرها و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی (نیمسال اول ۹۹-۹۸)

شروع نیمسال
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید)
کارشناسی ارشد - با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته - با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز


ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید
کارشناسی ارشد - با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته - با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز


انتخاب واحد (ورودی جدید)
کلیه مقاطع - انتخاب واحد توسط آموزش


انتخاب واحد (دوره های قبل)
کارشناسی - شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
کارشناسی ارشد - سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


شروع کلاسها
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


حذف و اضافه
کارشناسی - شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
کارشناسی ارشد - پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ الی جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱


معرفی به استاد
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۳


حذف اضطراری
کارشناسی - شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
کارشناسی ارشد - سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


پایان کلاسها
کلیه مقاطع - چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


آزمون های پایانی
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


پایان نیمسال
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


ثبت نمرات موقت
کلیه مقاطع - یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ الی یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


ثبت نمرات نهایی
کلیه مقاطع - چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان از چه طریقی بوده است؟

مشاهده نتایج

Loading ... لطفا کمی صبر کنید ...

سامانه ها

یادگیری الکترونیکی چیست؟

یادداشتی از ریاست موسسه


یادگیری الکترونیکی (مجازی) رویکردی نوین در آموزش است که برای فراگیران امکان یادگیری در هر زمان و در هر مکان را فراهم می نماید. در سال های اخیر، تجربیات ارزشمندی در زمینه یادگیری الکترونیکی شکل گرفته که همراه با پیچیدگیهای آموزشی، فرهنگی، حقوقی، نظارتی، فنی و زیرساختی بوده است.

موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی الکترونیکی "ایرانیان" اولین موسسه آموزش عالى می باشد که بعنوان  موسسه آموزش عالی الکترونیکی (مجازی) در کشور از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت اصولی کسب نموده است. دانشگاه ایرانیان در سال ۱۳۸۰ توسط گروهی از اساتید مجرب و متعهد دانشگاههای کشور تاسیس گردیده و در طی این مدت بستر اینترنتی بسیار مناسبی را برای ارائه آموزشهای الکترونیکی فراهم نموده است.

معرفی رشته های تحصیلی

۰۰۰۰
سال تاسیس
۰
تعداد دانشکده
۰۰۰۰
تعداد دانشجو
۰۰
تعداد رشته