ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان محترم،
به اطلاع می رساند برنامه امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷ کلیه دروس دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد مطابق جدول زیر آورده شده است:

توجه: توصیه می شود پانزده دقیقه قبل از امتحان در محل حضور داشته باشید. جهت حضور در جلسه ارائه کارت ورود به جلسه (جهت دریافت به سامانه TMS مراجغه کنید) الزامی است.

محل برگزاری امتحانات: تهران- تقاطع ولیعصر و خیابان طالقانی- خیابان طالقانی – روبروی شرکت بورس کالا – پلاک ۴۴۰ - دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر تهران

دروس عمومی

روز تاریخ ساعت عنوان درس نام استاد کد درس
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ زبان فارسی عاطفه طهماسبی گرکانی ۹۹۵۰۱۷
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ تربیت بدنی ۱ سهیلا رشادتجو ۹۹۵۰۱۹
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ تربیت بدنی ۲ سهیلا رشادتجو ۹۹۵۰۲۰
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۸:۰۰ تربیت بدنی ۱ علی علیزاده, سهیلا رشادتجو ۹۹۵۰۱۹
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ تربیت بدنی ۲ علی علیزاده, سهیلا رشادتجو ۹۹۵۰۲۰
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ متون اسلامی احسان بابائی خارکش ۹۹۵۰۲۲
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۰ زبان انگلیسی فرزانه مصری ها ۹۹۵۰۱۸
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۰:۳۰ اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد) محمد حسین نوحه خوان ۹۹۵۰۰۱
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۰:۳۰ اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) محمد حسین نوحه خوان ۹۹۵۰۰۲
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۰ انقلاب اسلامی ایران علی حجتی ۹۹۵۰۰۹
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۰ دانش خانواده و جمعیت فاطمه حسینی ۹۹۵۰۲۱
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۰ تاریخ تحلیل صدر اسلام سیروس نبی زاده ولو کلایی ۹۹۵۰۱۳-۹۹۵۰۱۳
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۰ زبان انگلیسی فرامرز رسولی ۹۹۵۰۱۸
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۳۰ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) محمد حسین نوحه خوان ۹۹۵۰۰۶

دروس دانشکده کامپیوتر

روز تاریخ ساعت عنوان درس نام استاد کد درس
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۸:۰۰ شبکه های کامپیوتری پیشرفته بیژن عرب یزدی ۳۰۱۰۵۰-۳۰۲۰۵۱-۳۰۸۱۵۷-۳۰۹۰۵۰-۳۰۴۱۵۴
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ ریاضی عمومی ۲ داود فرازمنش, شهرام شیری ۴۰۱۰۰۲
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ ریاضی عمومی ۱ سید احمد سادات حسینی ۴۰۱۰۰۱
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ ریاضی گسسته سید احمد سادات حسینی ۶۰۱۰۰۴
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ ریاضی مهندسی سید احمد سادات حسینی ۶۰۱۰۰۲
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ ریاضیات گسسته سید احمد سادات حسینی ۴۰۱۰۵۳
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ ریاضیات مهندسی سید احمد سادات حسینی ۴۰۱۰۶۰
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۰ معماری ادوات شبکه حسین رشادتجو ۳۰۹۰۵۶-۳۰۲۰۶۳
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۰ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال راضیه رسولی ۴۰۱۰۶۴
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۰ امنیت تجارت الکترونیک سامان شجاع چایی کار ۳۰۱۱۶۹-۳۰۸۱۵۱
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ تجارت الکترونیکی الهام رمضانی ۴۰۱۱۰۸
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ سیستمهای کامپیوتری امن بیژن عرب یزدی ۳۰۹۱۵۳-۳۰۲۱۰۸
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ امنیت سیستم های نوین ارتباطی محسن مسلمی فر ۳۰۱۱۷۱-۳۰۸۱۵۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات الهام رمضانی ۴۰۱۱۰۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ شبکه های بی سیم و سیار علی سلیمانی ۳۰۹۰۵۳-۳۰۲۰۶۰
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ شبیه سازی کامپیوتری علیرضا جمیری ۶۰۱۱۰۱
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ رمزنگاری کاربردی بیژن عرب یزدی ۳۰۸۰۵۲-۳۰۱۰۵۸
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ پایگاه داده پیشرفته خبات عبدی ۳۰۴۰۵۵
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ آمار و احتمالات مهندسی روزبه صدرایی ۶۰۱۰۰۱-۴۰۱۰۰۵
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ هوش مصنوعی فروغ فرازمنش ۶۰۱۱۰۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ هوش مصنوعی و سیستم های خبره فروغ فرازمنش ۴۰۱۰۶۸
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۸:۰۰ یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی محسن مسلمی فر ۴۰۱۱۰۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۸:۰۰ سیستم های توزیع شده محمدرضا مصباحی ۳۰۲۰۵۹-۳۰۹۰۵۲
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۸:۰۰ سیستم های عامل پیشرفته محمدرضا مصباحی ۳۰۴۰۵۲
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ رایانش ابری علی سلیمانی ۳۰۹۰۵۷-۳۰۴۱۵۳-۳۰۲۰۶۴
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ مفاهیم پیشرفته در رایانش امن علی سلیمانی ۳۰۱۰۶۲-۳۰۸۰۵۶
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ سیستم عامل شبکه حسین رشادتجو ۶۰۱۱۰۷
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی حسین رشادتجو ۶۰۱۱۱۳
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ تئوری اطلاعات و کدینگ بیژن عرب یزدی ۳۰۸۱۵۶-۳۰۱۱۷۴-۳۰۹۱۵۲-۳۰۲۱۰۷
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ پردازنده های شبکه خلیل بسطامی ۳۰۲۱۱۱-۳۰۹۱۵۶
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ مدارهای الکتریکی شهرام شیری ۴۰۱۰۵۲
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ طراحی صفحات وب بهروز پدرامی پور - بیژن عرب یزدی ۶۰۱۱۱۰
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ مباحث ویژه ۱ بهروز پدرامی پور - بیژن عرب یزدی ۴۰۱۲۰۰
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ مباحث ویژه ۲ فروغ فرازمنش ۴۰۱۲۰۱
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۸:۰۰ امنیت شبکه پیشرفته بیژن عرب یزدی ۳۰۱۰۵۲-۳۰۹۰۵۹-۳۰۲۰۶۶-۳۰۸۰۵۰-۳۰۴۱۵۵
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ مباحث ویژه فروغ فرازمنش ۶۰۱۱۰۴
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳:۰۰ انتقال داده ها حسین رشادتجو ۳۰۲۲۰۸-۳۰۹۲۰۳
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳:۰۰ نظریه زبان ها و ماشین ها علی اصغر صالحی سلیمان آبادی ۴۰۱۰۵۷-۳۰۴۲۰۰
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳:۰۰ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نوشین بهزادپور ۴۰۱۰۵۱-۶۰۱۲۰۷
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸:۰۰ مدیریت امنیت اطلاعات بیژن عرب یزدی ۳۰۸۰۵۳-۳۰۱۰۵۹
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸:۰۰ ذخیره و بازیابی اطلاعات حسین رشادتجو, علی احسانی ۶۰۱۲۰۲
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸:۰۰ ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری محمود شرزه ئی ۳۰۹۰۵۱-۳۰۲۰۵۸-۳۰۴۰۵۷
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸:۰۰ اقتصاد مهندسی یزدان گودرزی فراهانی, حسین رشادتجو ۴۰۱۱۰۷
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۰ معماری کامپیوتر رضا سعیدی نیا ۶۰۱۰۵۸-۳۰۲۲۰۵-۴۰۱۰۶۱-۳۰۴۲۰۳-۳۰۹۲۰۲
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۰ مبانی رایانش امن سامان شجاع چایی کار ۴۰۱۱۰۶-۳۰۱۲۰۳-۳۰۸۲۰۵
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰ مدارهای منطقی محمود شبانی, بیژن عرب یزدی ۶۰۱۲۰۸-۴۰۱۰۵۶
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸:۰۰ زبان تخصصی فرامرز رسولی ۶۰۱۲۰۰-۴۰۱۰۵۸
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸:۰۰ زبان تخصصی نرم افزار فرامرز رسولی ۶۰۱۰۵۲
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸:۰۰ فیزیک ۱ مریم سبز علی جماعتی ابهری ۴۰۱۰۰۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۰ سیگنال ها و سیستم ها راضیه رسولی ۳۰۲۲۱۰-۴۰۱۰۶۵-۳۰۹۲۰۵
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۰ تحلیل و طراحی سیستم ها مریم معرفتی ۴۰۱۱۰۰
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۰ مهندسی نرم افزار مریم معرفتی ۶۰۱۰۵۶-۳۰۱۲۰۷-۳۰۴۲۰۲
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۰ مهندسی نرم افزار۱ مریم معرفتی ۳۰۸۲۰۲
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ مباحث ویژه ۲ فروغ فرازمنش ۴۰۱۲۰۱
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ محیط های چند رسانه ای فروغ فرازمنش ۶۰۱۱۱۲
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ امنیت پایگاه داده مقداد میرابی نوش آبادی ۳۰۸۰۵۱-۳۰۴۱۵۹-۳۰۱۰۵۳
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ معماری شبکه های ذخیره سازی مقداد میرابی نوش آبادی ۳۰۹۱۵۵
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ معماری شبکه های ذخیره سازی و مراکز داده مقداد میرابی نوش آبادی ۳۰۲۱۱۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳:۰۰ ریز پردازنده و زبان اسمبلی ابوالفضل یوسفی راد ۴۰۱۰۶۶
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳:۰۰ زبان ماشین و اسمبلی ابوالفضل یوسفی راد ۶۰۱۰۵۱
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳:۰۰ الگوریتم های پیشرفته محمدرضا مصباحی ۳۰۴۰۵۴
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ روشهای صوری در امنیت اطلاعات بیژن عرب یزدی ۳۰۸۰۵۴-۳۰۱۰۶۰
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ مدیریت شبکه بیژن عرب یزدی ۳۰۲۰۶۲-۳۰۹۰۵۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ برنامه سازی پیشرفته راضیه رسولی ۴۰۱۰۵۴-۶۰۱۲۰۱
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ مهندسی اینترنت محمدرضا جبارپور ستاری ۶۰۱۱۰۳
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ مدیریت شبکه معصومه اکرمی نسب ۳۰۲۰۶۲
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۰ داده کاوی (پیشرفته) رویا گلچای ۳۰۴۰۵۸
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ سیستم عامل حسین رشادتجو ۳۰۸۲۰۳-۳۰۹۲۰۱-۶۰۱۲۰۳
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ سیستم های عامل حسین رشادتجو ۳۰۲۲۰۲-۳۰۱۲۰۰-۳۰۴۲۰۵-۴۰۱۰۶۲
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۸:۰۰ طراحی الگوریتم ها ابوالفضل یوسفی راد ۶۰۱۰۵۳-۴۰۱۰۶۳-۳۰۲۲۰۹-۳۰۹۲۰۴-۳۰۴۲۰۴
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ پروتکل های امنیتی بیژن عرب یزدی ۳۰۸۰۵۹-۳۰۱۰۶۵
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ معادلات دیفرانسیل داود فرازمنش, شهرام شیری ۴۰۱۰۰۶-۶۰۱۰۰۳
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ شبکه های پر سرعت محمدرضا جبارپور ستاری ۳۰۲۱۰۹-۳۰۹۱۵۴
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ شیوه ارائه مطالب علمی و فنی الهام آریایی نژاد ۶۰۱۰۵۴
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ اصول فناوری اطلاعات الهام رمضانی ۴۰۱۱۰۲
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ توسعه امن نرم افزار (مفاهیم پیشرفته) بیژن عرب یزدی ۳۰۸۰۵۸-۳۰۱۰۶۴
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ مهندسی نرم افزار پیشرفته خبات عبدی ۳۰۴۰۵۳
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ ساختمان های داده سپهر عیلامی فرد ۶۰۱۲۰۴-۴۰۱۰۵۵
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ شبکه های نوری علی سلیمانی ۳۰۹۱۵۱-۳۰۲۱۰۳
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ برنامه سازی سیستم علیرضا جمیری ۶۰۱۰۵۵
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۳۰ اصول طراحی کمپایلر علی اصغر صالحی سلیمان آبادی ۴۰۱۰۶۹
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ پایگاه داده ها ابوالفضل یوسفی راد ۳۰۴۲۰۱-۴۰۱۱۰۱
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ شبکه بابک دقیقی ۳۰۲۲۱۱-۳۰۹۲۰۰
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ شبکه های کامپیوتری بابک دقیقی ۳۰۱۲۰۱-۴۰۱۰۶۷-۳۰۸۲۰۴
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ رایانش گرید و خوشه ای مقداد میرابی نوش آبادی ۳۰۴۱۵۷

دروس دانشکده مدیریت

روز تاریخ ساعت عنوان درس نام استاد کد درس
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۰ زبان تخصصی (۱و۲) پیمان کریمی ۶۰۲۲۰۶
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۰ مدیریت استراتژیک فاطمه اسکندر ۳۰۳۰۵۴
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۰ سیستم های اطلاعاتی مدیریت نوید نیک اختر ۶۰۲۰۰۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ حسابداری صنعتی (۱) سیده‌سمانه شاهرخی ۴۰۲۰۵۸-۶۰۲۰۵۴
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ اصول حسابداری (۳) محمدعلی صادقی‌لفمجانی ۶۰۲۰۰۴
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ اصول حسابداری (۲) محمود قربانی ۴۰۲۰۰۶
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ اصول حسابداری (۱) مهناز مرشد زاده بافقی ۴۰۲۰۰۵
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ اصول حسابداری (۱و۲) مهناز مرشد زاده بافقی ۶۰۲۲۰۷
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۰۰ بررسی اقتصادی طرح های صنعتی طاهره نورسته ۶۰۲۱۰۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۰۰ مدیریت رفتار سازمانی علیرضا یوزباشی ۳۰۳۰۵۶
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۰۰ نظریه های سازمان و مدیریت علیرضا یوزباشی ۳۰۳۰۶۰
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۰۰ نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته علیرضا یوزباشی ۳۱۰۰۰۱
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۰۰ برنامه ریزی کسب و کار محمدمحسن اشرف‌ پور ۶۰۲۱۵۴
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۰۰ بررسی اقتصادی طرح های صنعتی ندا سمیعی ۶۰۲۱۰۳
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ روش تحقیق در مدیریت اسلامی روشنک خواجه‌امیرلوانویق ۶۰۲۱۶۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ اقتصاد خرد سیدمجتبی حسین‌زاده‌یوسف‌آباد ۴۰۲۰۰۳-۶۰۲۲۰۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ مدیریت در منابع اسلامی (قرآن، نهج البلاغه و روایات) محمدمحسن اشرف‌ پور ۶۰۲۱۰۶
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ اقتصاد کلان ندا سمیعی ۴۰۲۰۰۴-۶۰۲۰۰۱
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ مدیریت منابع انسانی شهلا برجعلی لو ۳۰۳۰۵۹
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ بازاریابی و مدیریت بازار لیلا آقا کثیری ۶۰۲۰۵۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ مدیریت مالی امیر شریف فر ۶۰۲۰۵۳-۳۰۳۰۵۸
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ حسابداری صنعتی (۳) جعفر شیخیان عزیزی ۶۰۲۱۰۱
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ سیستم های اطلاعاتی مدیریت رضا قرائی پور ۳۱۰۲۰۶
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ مدیریت عملیات شهلا برجعلی لو ۳۰۳۰۵۷
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ بازاریابی صنعتی و خدمات لیلا آقا کثیری ۳۱۰۱۰۲
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ حسابداری صنعتی (۲) جعفر شیخیان عزیزی ۶۰۲۱۰۰
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام حجت عزیزلو ۴۰۲۰۱۰
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن حجت عزیزلو ۶۰۲۱۰۵
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ استراتژی بازاریابی علیرضا مهنام ۳۰۳۱۶۵
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ تحقیق در عملیات (۱) مجید وثوق ۴۰۲۰۵۳
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ تحقیق در عملیات (۲) مجید وثوق ۶۰۲۲۰۳
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰ تحقیق در عملیات (۳) مجید وثوق ۶۰۲۰۵۲
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ برنامه ریزی استراتژیک ابراهیم زارع پور نصیرآبادی ۶۰۲۱۵۲
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ کاربرد کامپیوتر در مدیریت آزاده قمری ۴۰۲۰۱۱
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ مدیریت بازاریابی علیرضا مهنام ۳۰۳۰۵۵
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸:۰۰ روابط صنعتی الیاس نعمتی ۶۰۲۱۵۳
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸:۰۰ اخلاق و احکام کسب و کار حجت عزیزلو ۳۰۳۰۵۱
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸:۰۰ طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری الیاس نعمتی ۶۰۲۱۰۲
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸:۰۰ مدیریت رفتار مصرف کننده علیرضا مهنام ۳۱۰۰۵۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۳۰ ریاضیات پایه حسن علوی ۴۰۲۰۰۱
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۳۰ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مریم سبز علی جماعتی ابهری ۴۰۲۰۰۲
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۳۰ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) مریم سبز علی جماعتی ابهری ۶۰۲۲۰۲
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۰ روشهای تحقیق کسب و کار علیرضا یوزباشی ۳۰۳۰۷۹
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها رضا قرائی پور ۶۰۲۱۰۷
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲) فاطمه اسکندر ۶۰۲۰۰۲
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ تحلیل آماری فاطمه اسکندر ۳۱۰۰۰۲
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱) محمدمهدی تقوائی ۶۰۲۲۰۱
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۱) محمدمهدی تقوائی ۴۰۲۰۰۷
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۲) فاطمه اسکندر ۴۰۲۰۰۸
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ اصول اقتصاد ندا سمیعی ۳۰۳۰۵۲
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۸:۰۰ مبانی سازمان و مدیریت پیمان کریمی ۴۰۲۰۵۰
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۸:۰۰ مدیریت رفتار سازمانی روشنک خواجه‌امیرلوانویق ۴۰۲۰۵۱
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۸:۰۰ مدیریت منابع انسانی فاطمه خانمحمدی ۶۰۲۰۵۱-۴۰۲۰۵۲
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان اردشیر بذرکار ۶۰۲۱۰۸
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ مباحث منتخب رضا قرائی پور ۳۰۳۰۹۱
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ مدیریت برند نوید نیک اختر ۳۰۳۱۵۹
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ زبان تخصصی ۴و۳ پیمان کریمی ۶۰۲۱۰۴
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸:۰۰ زبان تخصصی شهلا برجعلی لو ۳۱۰۲۰۰

دروس دانشکده حسابداری و مالی

روز تاریخ ساعت عنوان درس نام استاد کد درس
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۸:۰۰ روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها پیمان تاتائی ۳۰۷۱۶۲
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۸:۰۰ مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری پیمان تاتائی ۳۰۵۱۰۲
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۸:۰۰ حسابداری میانه جعفر شیخیان عزیزی ۶۰۴۱۰۰
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۸:۰۰ حسابداری پیشرفته ۱ محمدعلی صادقی‌لفمجانی ۶۰۴۱۰۱
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۸:۰۰ حسابداری پیشرفته ۲ مهناز مرشد زاده بافقی ۶۰۴۱۰۲
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ اصول حسابداری ۱ مهناز مرشد زاده بافقی ۴۰۳۱۰۰
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۸:۰۰ اصول حسابداری ۱ و ۲ مهناز مرشد زاده بافقی ۶۰۴۲۰۶-۳۰۵۲۰۳-۳۰۷۲۰۴
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۰ مالیه عمومی یزدان گودرزی فراهانی ۶۰۴۰۵۷
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ اقتصاد خرد سیدمجتبی حسین‌زاده‌یوسف‌آباد ۴۰۳۰۰۷
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ اصول مهندسی مالی احسان جنگجوی ۳۰۵۱۰۱
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ مهندسی مالی و مدیریت ریسک احسان جنگجوی ۳۰۷۰۰۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ مدیریت و تحلیل ریسک مالی احسان جنگجوی, وحید زندیه ۳۰۵۱۰۳
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ مهندسی مالی پیشرفته احسان جنگجوی, وحید زندیه ۳۰۷۱۰۱
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ مدیریت مالی ۱ امیر شریف فر ۶۰۴۲۰۳
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ مدیریت مالی ۱ و ۲ امیر شریف فر ۳۰۷۲۰۵-۶۰۴۲۰۴
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ حسابداری صنعتی ۱ و ۲ جعفر شیخیان عزیزی ۶۰۴۲۰۴
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ حسابداری صنعتی ۳ جعفر شیخیان عزیزی ۶۰۴۱۰۴
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ برنامه ریزی و توسعه سپیده خلفی ۶۰۴۰۰۱
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ مدیریت مالی ۲ فرشته شهبازین ۶۰۴۰۵۴
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸:۰۰ بازارها و نهادهای مالی مصطفی سمیعی نسب ۳۰۷۰۰۳
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ زبان انگلیسی پیش فرزانه مصری ها ۴۰۳۲۰۱
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ پول و ارز و بانکداری امیر شریف فر ۶۰۴۰۵۸
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار وحید زندیه ۶۰۴۰۵۶
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰ پژوهش عملیاتی ۱ سیامک نوری ۶۰۴۰۵۱
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰ پژوهش عملیاتی ۲ سیامک نوری ۶۰۴۰۵۲
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰ تجزیه و تحلیل صورت های مالی محسن قره خانی ۳۰۷۰۰۲
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۳۰ ریاضی کاربردی مریم سبز علی جماعتی ابهری ۶۰۴۰۰۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۰ ابزارهای مالی اسلامی طاهره نورسته ۳۰۷۱۰۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ زبان تخصصی ۲ الهه کمالی ۶۰۴۱۰۸
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ ریاضی پیش سارا رضوان جو, شهرام شیری ۴۰۳۲۰۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ امور مالی بین المللی طاهره نورسته ۶۰۴۰۶۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ مدیریت سرمایه گذاری فرشته شهبازین ۳۰۵۱۱۵
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته فرشته شهبازین ۳۰۷۰۰۴
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۰ روش تحقیق آزاده قمری ۳۰۷۲۰۲
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۰ سمینار سیستم های مالی آزاده قمری ۳۰۵۱۱۹
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۰ کاربرد رایانه در حسابداری زهرا دشتی, شهرام شیری ۶۰۴۲۰۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۰ کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری زهرا دشتی, شهرام شیری ۶۰۴۰۵۹
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۸:۰۰ رفتار سازمانی روشنک خواجه‌امیرلوانویق ۴۰۳۰۱۳
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۰ آمار مهندسی خسرو مرادیان هفت چشمه ۳۰۵۲۰۱
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۳۰ تحلیل آماری خسرو مرادیان هفت چشمه ۳۰۷۲۰۰
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ آمار و احتمالات خسرو مرادیان هفت چشمه ۶۰۴۰۰۲
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ مدیریت تولید سپیده خلفی ۶۰۴۰۵۳
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ فرایندهای احتمالی یزدان گودرزی فراهانی ۳۰۵۱۰۰
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ فرآیندهای تصادفی در مالی یزدان گودرزی فراهانی ۳۰۷۱۰۲

دروس دانشکده حقوق

روز تاریخ ساعت عنوان درس نام استاد کد درس
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ قواعد فقه ۲ حسین عاملی ۶۰۳۱۰۵
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ اصول فقه۱ علی طالبی آیسک ۴۰۴۰۰۶
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۰ متون حقوقی به زبان خارجی فرزانه اکرمی ۳۰۶۱۰۷
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۰ اصول فقه محمدرضا پنداشته پور ۳۰۶۱۰۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ حقوق تجارت ۴ راشین میرزائی ۶۰۳۰۵۷
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ حقوق تجارت ۳ سمیه امیری ۶۰۳۰۵۶
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ کلیات حقوق تجارت سمیه امیری ۶۰۳۲۰۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ مقدمه علم حقوق فاطمه حصارخانی ۴۰۴۰۰۱
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ حقوق مدنی ۱ محمد امین کیخای فرزانه ۳۰۶۱۰۰
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰ حقوق مدنی تطبیقی محمد امین کیخای فرزانه ۳۰۶۱۱۲
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ حقوق مدنی ۷ سهیلا جوادی ۶۰۳۱۰۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ حقوق مدنی ۵ عرفان اسماعیلی, سیدحمزه حسینی ۶۰۳۰۵۱
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ حقوق مدنی ۶ محمد باقر پور ۶۰۳۰۵۲
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۸:۰۰ فلسفه حقوق محمدرضا پنداشته پور ۳۰۶۱۲۱
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۸:۰۰ اصول فقه ۲ حسین عاملی ۶۰۳۰۰۱
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۸:۰۰ حقوق اساسی ۱ زهرا خدایاری آغمیون ۴۰۴۰۰۳
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۸:۰۰ متون فقه ۳ علی طالبی آیسک ۶۰۳۰۵۴
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ قواعد فقه ۱ حسین عاملی ۶۰۳۰۵۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ داوری بین المللی سحر کریمی ۳۰۶۱۰۸
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳:۰۰ آیین دادرس کیفری محسن بیات ۶۰۳۱۰۲
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸:۰۰ حقوق بین الملل عمومی ۱ سیده ساناز ذبیحی ۴۰۴۰۰۲
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸:۰۰ حقوق بین المللی خصوصی ۲ مهناز رشیدی ۶۰۳۰۰۴
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ حقوق مدنی مقدماتی امین امیرحسینی ۳۰۶۲۰۲-۶۰۳۲۰۰
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ زبان انگلیسی پیش فرزانه مصری ها ۴۰۴۲۰۱
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۸:۰۰ آیین دادرسی مدنی ۳ احمد نجفی ۶۰۳۱۰۶
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۸:۰۰ حقوق مدنی۱ اشخاص و حمایت از محجورین پویا یزدان پرست ۴۰۴۰۰۸
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳:۰۰ قواعد فقه سید احمد اعتماد شیخ الاسلامی ۳۰۶۱۰۴
پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳:۰۰ مباحث فقهی سید احمد اعتماد شیخ الاسلامی ۳۰۶۲۰۴
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸:۰۰ آیین نگارش اسناد سیدصابر شیخ الاسلامی ۶۰۳۱۰۹
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸:۰۰ حقوق مدنی ۸ محمد باقر پور ۶۰۳۱۰۱
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۰ حقوق تجارت مریم دادخواه ۳۰۶۱۰۶
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۰ حقوق تجارت تطبیقی مریم دادخواه ۳۰۶۱۱۱
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۰ حقوق تجارت مقدماتی مریم دادخواه ۳۰۶۲۰۵
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰ کلیات حقوق جزا احسان بابائی ۶۰۳۲۰۴
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰ حقوق املاک ۳ امین طاهرخانی ۶۰۳۱۰۸
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰ حقوق تجارت۱ تجار و اعمال تجاری فرزانه اکرمی ۴۰۴۰۰۷
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۳۰ روش تحقیق احسان بابائی ۴۰۴۱۱۵
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۳۰ عربی پیش حامد جوکار ۴۰۴۲۰۰
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۳۰ پزشکی قانونی محسن بیات ۶۰۳۱۱۰
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ حقوق مدنی پیشرفته امین امیرحسینی ۶۰۳۲۰۱-۳۰۶۲۰۳
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸:۰۰ حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) عبدالحمید مرتضوی بریجانی ۳۰۶۱۰۵
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳:۰۰ ادله اثبات دعوی محمد باقر پور ۶۰۳۱۰۷
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ منطق حقوق احسان بابائی ۴۰۴۱۶۶
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ زبان تخصصی ۱ سیده ساناز ذبیحی ۶۰۳۱۰۳
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ زبان تخصصی ۲ سیده ساناز ذبیحی ۶۰۳۱۰۴
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸:۰۰ حقوق اساسی ۲ محمد حسین دری ۶۰۳۰۰۵
سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۰:۳۰ اجرای احکام و اسناد فاطمه حصارخانی ۳۰۶۱۱۸
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ حقوق جزای اختصاصی ۳ احسان بابائی ۶۰۳۰۶۰
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ تاریخ حقوق فاطمه حصارخانی ۴۰۴۱۶۳
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۳۰ آیین دادرسی مدنی احسان بابائی ۳۰۶۱۱۰
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۳۰ حقوق جزای عمومی ۳ احسان بابائی ۶۰۳۰۰۲
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۳۰ کلیات حقوق جزا احسان بابائی ۴۰۴۰۱۰
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۳۰ آیین دادرسی مدنی سیده مریم اعتماد شیخ الاسلامی ۳۰۶۱۱۰
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۳۰ آیین دادرسی مقدماتی سیده مریم اعتماد شیخ الاسلامی ۳۰۶۲۰۶
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۳۰ مسئولیت مدنی سیده مریم اعتماد شیخ الاسلامی ۳۰۶۱۱۶
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ حقوق جزای اختصاصی ۱ سیدعباس واعظی ۶۰۳۰۵۸
پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ حقوق جزای اختصاصی ۲ محسن بیات ۶۰۳۰۵۹