جدول زمانبندی امتحانات پایانی ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در نیمه اول آبان ماه به روزرسانی خواهد گردید.