موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مهتدسی صنایع گرایش سیستم های مالی (مهندسی مالی) (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیانمهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیتم های مالی و ارائه راهکارهای خلاق برای حل مشکلات و مسایل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکتها. در واقع مهندسی مالی ترکیبی ار علوم:  مدیریت مالی  ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات می باشد.
تفاوت عمده رشته مهندسی مالی با رشته مدیریت مالی تاکید و تمرکز این رشته بر تحلیل های ریاضی است و فقدان این ابزار در رشته مدیریت مالی در کشور محسوس است.

اهداف

 • استفاده از فنآوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری
 • به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خرانه داری
 • تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی
 • استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مذیریت ریسک

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

 • صنایع بانکداری خصوصا بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس مهندسی مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک
 • در حوزه تحقیقات و مشاوره مالی
 • کارشناس قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار
 • در سازمانها به منظور مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها
 • در شركت های کارگزاری، سرمایه گذاری و بیمه
 • طراحی نرم افزارهای مالی و کنترل صحیح تجارتهای بین بانکی
 • کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار

فهرست دروس کارشناسی ارشد مهندسی مالی

کلیه دروس دوره

ردیف نام درس تعداد واحد
1 دروس اصلی 12
2 دروس اختیاری 12
3 پایان نامه و سمینار 8
  جمع: 32

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اصول مهندسی مالی 3
2 مدلهای انتخاب سبد سرمایه گذاری 3
3 فرآیندهای تصادفی 3
4 مدیریت و تحلیل ریسک مالی 3
  جمع: 12

دروس اختیاری

هر دانشجو می بایست دوازده واحد از دروس زیر را انتخاب نماید

ردیف نام درس تعداد واحد
1 برنامه ریزی استراتژیک 3
2 بازارهای مالی با درآمد ثابت 3
3 فرآیندهای تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی 3
4 بازارهای مالی اسلامی 3
5 اقتصاد سنجی 3
6 مدیریت سرمایه گذاری 3
7 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 3
8 سریهای زمانی مالی 6
9 طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی 3
10 سیستم های خبره در تصمیم گیری های مالی 3
11 بهینه سازی تصادفی 3
12 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک 3
13 بازارهای مالی نوظهور 3
14 مباحث منتخب در مهندسی مالی 3
  جمع: 42

دروس سمینار و پایان نامه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 سمینار مهندسی مالی 2
2 پایان نامه* 6
  جمع: 8

* برای دانشجویان آموزش محور 6 واحد پایان نامه با 2 درس 3 واحدی جایگزین می گردد.