موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مشخصات کلی و فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیانبررسی ها نشان می دهد که ترویج فرهنگ هوشمندانه اندیشیدن و خردمندانه عمل کردن به یمن تحرک اطلاعات و حرکت امواج به جای حرکت انسان امکان پذیر شده است. استراتژیهای کنونی بر مبنای ارتباطات و از طریق انتقال سریع اطلاعات و بهره گیری مناسب از منابع (نظیر زمان، نیروی انسانی، انرژی ...) استوار گردیده است. منابع کلیدی قدرت امروز و فردای جهان، بر پژوهشهای علمی و تکنولوژیک، ارتباطات پیشرفته، نظام مالی الکترونیکی، نرم افزار مدرن، نیروی کار آموزش دیده و مدیریت هوشمندانه قرار می گیرد. طبیعتاً در چنین حالتی رایانه به عنوان رایانه به عنوان ابزاری کارآمد در جهت نیل به اهداف فوق مورد توجه شایانی قرار گرفته است. در این راستا کشور ما نیز می بایست بیش از پیش به این مهم توجه داشته باشد و با برنامه ریزی های مناسب زمینه های پیشرفت دانش و فن آوری در حوزه رایانه و اطلاع رسانی را فراهم آورد.

تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شامل تعدادی درس های نظری و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات نظری و تجربی متخصصان مهندسی کامپیوتر می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای تکنیک در زمان حال در این رشته ها می گذرد را فراهم می آورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند. ضمناً دانش آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در زمینه حرفه ای خود با آن مواجه می شوند را دارا هستند. دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر متشکل از گرایش های زیر می باشد:
1- نرم افزار
2- شبکه های کامپیوتری
3- رایانش امن
4- معماری سیستم های کامپیوتری
5- هوش مصنوعی و رباتیک
که از میان آنها سه گرایش اول در این دانشگاه ارائه می شود .

نقش و توانایی

از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر انتظار می رود در طراحی، تحقیق، به روزسازی، بهینه سازی، امنیت و نوآوری پیوسته با تأمین قابلیت رقابت پذیری بین المللی در سیستم های کامپیوتری، شبکه ای و هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده در کلیه صنایع و کارخانجات، سازمان های دولتی و خصوصی، زیر ساخت های محاسباتی و ارتباطی، در صنعت و خدمات و مدیریت و دفاع و امنیت کشور نقش تعیین کننده داشته باشند و ضمن اشراف بر کلیه روش های علمی و فنی طرح و اجرا و نگهداری در پروژه ها، بتوانند بهترین گزینه موجود طراحی و ساخت و اجرا و حفظ امنیت و خصوصی ماندن اطلاعات در موارد مورد نیاز جامعه و کشور را انتخاب و زیر ساخت ها و پروژه های مورد نیاز ایران را در بهترین کیفیت جهانی طراحی و اجرا و مدیریت نمایند.
پنج گرایش فوق دارای برنامه کاملاً مستقل از یک دیگر می باشند و انتقال از یک گرایش به گرایش دیگر تابع قوانین انتقال از یک رشته به رشته دیگر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد.

شرایط پذیرش دانشجو

دانشجویان این دوره از طریق آزمون ورودی و از بین دانش آموختگان کارشناسی مهندسی کامپیوتر و یا رشته های مرتبط و مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری انتخاب می شوند. با توجه به محدودیت حداکثر دروس جبرانی ، رشته های ورودی زیر می توانند برای هر گرایش در نظر گرفته شوند.
1- نرم افزار
    ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی و مهندسی برق.

2- شبکه های کامپیوتری
    ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق.

3- رایانش امن
    ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی و مهندسی برق.

طول دوره و شکل نظام

نظام کارشناسی ارشد در این مؤسسه بطور معمول به شیوه آموزشی ( بدون پایان نامه ) اجرا می¬گردد ولی امکان تبدیل آن به شیوه آموزشی – پژوهشی ( با پایان نامه ) وجود دارد.
طول مدت لازم برای اتمام کل این دوره در حالت عادی 2 سال است. حداقل و حداکثر مدت مجاز اتمام این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ( برای دوره های مجازی ) می باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و کلیه درس ها و سمینار و پایان نامه ( در شیوه آموزشی – پژوهشی ) در 4 نیمسال ارائه می شوند. زمان هر نیمسال 16 هفته است و مدت تدریس یک واحد نظری 16 ساعت است.

واحدهای درسی و پژوهشی

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره 32 واحد به شرح زیر می باشد:
درس های گروه های 1، 2 و 3 شامل 30 واحد برای شیوه آموزشی و 24 واحد برای شیوه آموزشی – پژوهشی بنا بر جداول مربوط به هر گرایش.
لازم به توضیح است که با توجه به وسعت و گستردگی تحولات علم و فناوری در رشته مهندسی کامپیوتر در دنیا، در این برنامه مانند برنامه های همه دانشگاه های معتبر دنیا سعی شده است که ترکیبی از اختیار و الزام ملاک کار قرا گیرد و تفکیک درس ها به سه دسته نیز با توجه به اهمیت و محوری بودن آن ها در شکل دهی بینش و بصیرت دانشجو در فهم و به کارگیری دانش و مهارت های آموزش داده شونده صورت گرفته است و الا در پنج گرایش پیش بینی شده معمولا در سه گروه 1، 2 و 3 با توجه به نظر استادان صاحب نظر، برای دانشکده مجری و در مواردی برای دانشجویان، مقدار معینی از اختیار و انتخاب در چهارچوب قابل قبول گرایش، پیش بینی شده است که با توجه به نیاز های خاص منطقه ای در کشور و یا زمینه های پژوهشی و تجربه های ویژه استادان دانشگاه مجری به اجرا در آید.
سمینار: 2 واحد
پایان نامه: 6 واحد ( فقط در شیوه آموزشی – پژوهشی )

فهرست دروس کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 نظریه زبان ها و ماشین ها 3
2 پایگاه داده ها 3
3 مهندسی نرم افزار 3
4 معماری کامپیوتر 3
5 طراحی الگوریتم ها 3
6 سیستم ها ی عامل 3
  جمع: 18

در صورت عدم گذراندن درس در دوره کارشناسی و یا به تشخیص دانشکده، دروس جبرانی اختصاص می یابد.

دروس تخصصی اصلی

گذراندن حداقل 3 درس از مجموعه دروس جدول زیر برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار الزامیست.

ردیف نام درس تعداد واحد
1 پردازش موازی 3
2 سیستم های عامل پیشرفته 3
3 مهندسی نرم افزار پیشرفته 3
4 الگوریتم پیشرفته 3
5 پایگاه داده پیشرفته 3
6 معماری نرم افزار 3
7 ارزیابی-کارایی سیستم های کامپیوتری 3
8 داده کاوی 3

دروس تخصصی اختیاری 1

گذراندن حداقل 4 درس از مجموعه دروس جدول زیر برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار الزامیست.

ردیف نام درس تعداد واحد
1 سیستم های توزیع شده 3
2 ارزیابی-کارایی سیستم های کامپیوتری 3
3 سیستم های نرم افزاری اتکاپذیر 3
4 رایانش ابری 3
5 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 3
6 امنیت شبکه های پیشرفته 3
7 مدل های رایانش همروند 3
8 رایانش گرید و خوشه ای 3
9 سیستم های بی درنگ و نهفته 3
10 سیستم های عامل پیشرفته 3
11 کامپایلر پیشرفته 3
12 رایانش فراگیر و خودمختار 3
13 درستی یابی خودکار 3

دروس تخصصی اختیاری 2

گذراندن حداقل 1 درس از مجموعه دروس جدول زیر برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار الزامیست.

ردیف نام درس تعداد واحد
1 امنیت پایگاه داده ها 3
2 نظریه اطلاعات و کدینگ 3
3 معماری سازمانی 3
4 نظریه پیچیدگی 3

دروس تخصصی اختیاری 3

گذراندن حداکثر 1 درس از مجموعه دروس جدول زیر برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار الزامیست.

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مباحث ویژه در نرم افزار 1 3
2 مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 1 3
3 یک درس از سایر گرایش ها با دانشکده ها با تأیید دانشکده 3