موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

آیین نامه و مقررات دریافت تسهیلات

صندوق رفاه دانشجویان موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان براساس تبصره 4 ماده 4 مصوب 1371/12/09 مجلس شورای اسلامی بصورت موسسه غیرانتفاعی تشکیل شد و با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و مستعد به منظور ادامه تحصیل، همچنین با تاکید این موضوع که ((هیچ دانشجویی به دلیل مشکلات مالی نباید از تحصیل محروم گردد)) و با ایجاد تسهیلات و امکانات مالی از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه تامین شهریه تحصیلی، ارائه خدمت نموده و سرمایه صندوق نیز از محل  2% شهریه دانشجویان تامین و هر ترم به حساب صندوق واریز می شود شروع به کار نموده است. شروع فعالیت صندوق رفاه دانشجویان موسسه الکترونیکی ایرانیان سال 1393 می باشد.
کمیته تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان شامل رئیس صندوق رفاه، معاونین اداری و مالی و دانشجویی می باشند.
((لطفاً پس از مطالعه دقیق و در صورت دارا بودن شرایط با توجه به گردش کار دریافت تسهیلات اقدام نمایید))

1- شرایط عمومی دریافت تسهیلات های قرض الحسنه دانشجویی (تامین شهریه، هزینه تحصیلی)

1.1- رعایت شئونات دانشجویی و مقررات انضباطی
1.2- اخذ حداقل واحد درسی در ترم (دانشجویان کارشناسی 14 واحد و ارشد 10 واحد درسی)
1.3- دانشجویان کارشناسی که تا دو ترم و ارشد یک ترم مشروط شوند، به آنها تسهیلات تعلق نمی گیرد.
1.4- به دانشجویان ترم اول تسهیلات تعلق نمی گیرد.
1.5- دانشجو به صندوق رفاه بدهی معوقه نداشته باشد.
1.6- بازپرداخت تسهیلات بصورت اقساطی می باشد و در صورتیکه دانشجو قسط معوقه داشته باشد، طبق ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویی چک تضمین به بانک ارسال و وصول خواهد شد و یا گواهی کسر از حقوق اقدام می گردد.
1.7- مانده کلیه تسهیلاتهای کوتاه مدت و میان مدت قبل از دفاع و فارغ التحصیلی می بایست تسویه گردد.
1.8- کارمزد تسهیلاتهای میان مدت و کوتاه مدت 2.5% از زمان پرداخت تسهیلات می باشد.
1.9- تسهیلات قرض الحسنه شهریه صرفا به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد.
1.10- در صورتیکه دانشجو به هر علتی از دانشگاه اخراج و یا ترک تحصیل نماید، می بایست اصل و کارمزد تسهیلات را یکجا پرداخت نماید.
1.11- دانشجویان شاغل به تحصیل نمی توانند بصورت متقابل ضامن هم گردند.
1.12- دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 3 نیمسال و دانشجویان کارشناسی پیوسته حداکثر 6 نیم سال به شرط داشتن سایر شرایط می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.
1.13- دانشجویان لازم است ابتدا 20% شهریه ترم خود را پرداخت نماید، زیرا تسهیلات تنها پس از پرداخت اولیه شهریه امکان پذیر خواهد بود.
1.14- تأیید وضعیت آموزشی و تحصیلی تسهیلات گیرنده توسط آموزش و امتحانات.
1.14- صندوق در تایید یا رد درخواست مختار می باشد و ارائه مدارک، هیچگونه تعهدی را برای صندوق ایجاد نمی نماید.
1.14- فقط مدرک ضمانت عودت می گردد.
1.15- تسهیلات گیرنده نمی تواند به عنوان ضامن تسهیلات خود باشد.

تذکر مهم: حضور شخص دانشجو درخواست کننده تسهیلات و ضامن در صندوق رفاه دانشجویی جهت تشکیل پرونده الزامی است.

 2- انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویان که جهت پرداخت شهریه خود مشکل دارند می توانند با مراجعه به صندوق رفاه از تسهیلات زیر حسب تصمیمات کمیته تسهیلات استفاده نمایند.
این تسهیلات عبارتند از:
2.1- تسهیلات قرض الحسنه تأمین شهریه کوتاه مدت با بازپرداخت در طول یک ترم و حداکثر در 2 قسط
2.2- تسهیلات قرض الحسنه تأمین شهریه میان مدت با بازپرداخت 10 ماهه و حداکثر در 4 قسط

3- مبلغ تسهیلات های قرض الحسنه

3.1- تسهیلات قرض الحسنه تأمین شهریه کوتاه مدت و میان مدت حداکثر تا مبلغ 80% کل شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال می باشد.

4- مدارک لازم برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه تأمین شهریه

مدارک متقاضی

4.1- اصل و تصویر کارت دانشجویی معتبر
4.2- پرینت انتخاب واحد

مدارک ضامن

4.3- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی. (درصورتیکه شناسنامه دارای توضیحات می باشد تصویر آن صفحه نیز ارائه گردد)
4.4- نامه کسر از حقوق برای ضامن کارمند.
4.5- اصل و تصویر حکم کارگزینی برای ضامن کارمند.
4.6- اصل و تصویر آخرین فیش حقوقی برای ضامن کارمند.
4.7- اصل و تصویر جواز کسب دارای اعتبار برای ضامن کاسب.
4.8- یک فقره چک یا سفته نانوشته به مبلغ 120 درصد ( 20% بیشتر) مبلغ تایید شده کمیته اعطای تسهیلات.

تبصره: لازم است ضامن با دسته چک یا سفته در محل صندوق رفاه دانشجویی اقدام به تکمیل چک یا سفته نماید. (دریافت چک ها یا سفته های از پیش نوشته شده مورد پذیرش قرار نمی گیرد.)

5- تذکرهای مهم

5.1- به منظور تسهیل در وصول اقساط معوقه فقط چک بانکهای ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت، کشاورزی، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، انصار و پاسارگاد بعنوان ضمانت پذیرفته می شود.
5.2- دانشجویانی که از تقسیط کوتاه مدت استفاده می نمایند می بایست در طول ترم و حداکثر تا پایان همان ترم تسویه حساب نمایند.
5.3- دانشجویانی که به صندوق رفاه بدهکار می باشند، در صورتیکه در طول ترم حذف و اضافه نموده یا تخفیف شهریه داشته باشند، این تغییر در میزان بدهی دانشجو به صندوق رفاه تاثیری نخواهد داشت و « بدهی دانشجو به صندوق » از « بستانکاری او از امور مربوط به شهریه موسسه » مجزا است.
5.4- چنانچه در سررسیدهای تعیین شده نسبت به پرداخت اقساط بدهی اقدام نشود پس از ده روز، کل بدهی تبدیل به دین حال شده و باید یکجا و نقداً واریز شود. این دسته از دانشجویان تا پایان تحصیلات از تسهیلات صندوق محروم خواهند شد.
5.5- دانشجویانی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده کرده اند لازم است اقساط مربوطه را در راس سررسید مقرر پرداخت فرمایند.
5.6- در زمان انتخاب واحد، دانشجویانی که اقساط معوق دارند مجوز انتخاب واحد ندارند و در صورت واریز اقساط معوق، 24 ساعت بعد به صورت خودکار مجاز می گردند (علت تاخیر، وصول گزارش بانک می باشد). لذا در زمان ثبت نام از مراجعه حضوری به صندوق رفاه خودداری فرمایید زیرا صدور مجوز ثبت نام به صورت دستی ممکن نیست.
5.7- در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات مجوز صدور کارت ورود به جلسه امتحان، مجوز انتخاب واحد و گواهی اشتغال به تحصیل و ... غیر فعال خواهند شد.
5.8- عودت ضمانت های ارائه شده فقط با تسویه کامل تسهیلات های دریافتی بوده و فقط به شخص یا وکیل رسمی ضامن داده خواهد شد.
5.9- درخواست و تشکیل پرونده هیچگونه حقی جز الویت تخصیص تسهیلات برای دانشجو ایجاد نمی نماید و صندوق در هر زمان مجاز به لغو امور تسهیلات به صورت کلی یا جزئی می باشد.

6- گردش کار دریافت تسهیلات قرض الحسنه

6.1- تکمیل فرم درخواست تسهیلات از سایت (اینجا کلیک نمایید) پرسشنامه شماره 401 و ارسال الکترونیکی از طریق سایت به صندوق جهت بررسی و دریافت شماره اخذ تسهیلات و نگهداری آن. (لازم به ذکر است کلیه پیگیری های بعدی از طریق شماره تسهیلات امکان پذیر خواهد بود)
پس از ثبت درخواست ایمیل حاوی اطلاعات تسهیلات به آدرس صندوق پست الکترونیک متقاضی ارسال می گردد.
6.2- تا قبل از ارجاع درخواست به کمیته اعطای تسهیلات، متقاضی می تواند درخواست خود را حذف نماید (در این صورت ایمیل حاوی حذف درخواست برای متقاضی ارسال می گردد.) و متقاضی در صورت نیاز درخواست دیگری را می تواند ثبت نماید.
6.3- پیگیری درخواست تسهیلات تنها از طریق سایت (اینجا کلیک نمایید) امکان پذیر می باشد و متقاضی ازهمین طریق نظریه کمیته اعطای تسهیلات صندوق را دریافت می نماید. (رای مثبت کمیته اعطای تسهیلات فقط دو هفته از تاریخ صدور رای اعتبار دارد و پس از آن درخواست تسهیلات در صورت عدم تشکیل پرونده راکد خواهد شد.)
6.4- درصورت رای مثبت کمیته مذکور، متقاضی به قسمت معرفی ضامن رفته و فرم مربوط به معرفی ضامن را تکمیل می نماید.
6.5- پس از تکمیل اطلاعات مربوط به ضامن توسط متقاضی، از طرف صندوق با متقاضی جهت تعیین وقت و تشکیل پرونده با متقاضی تماس گرفته می شود. (لازم بذکر است زمان تعیین شده با توجه به مدت اعتبار رای کمیته می باشد و تمدید آن غیر ممکن می باشد.)
6.6- حضور متقاضی و ضامن در وقت تعیین شده برای تشکیل پرونده الزامی می باشد.
6.7- آماده سازی مدارک مورد نیازجهت دریافت تسهیلات، قبل از زمان وقت تشکیل پرونده الزامی می باشد و مدارک ناقص بعنوان عدم تشکیل پرونده لحاظ می گردد.
6.8- پس از تشکیل پرونده و تایید مدارک ارائه شده وام درخواستی از جانب متقاضی توسط صندوق به حساب شهریه دانشجو پرداخت می گردد.