موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

درخواست انتقال دانشجو - پرسشنامه شماره 302

دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عال کشور مطابق ضوابط موسسه و دانشگاه مبدا می توانند تحصیل خود را در این موسسه ادامه دهند. لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه مذکور موارد زیر را در نظر داشته باشید:

اطلاعات درخواستی را (به جز آدرس پست الکترونیکی) صرفا با حروف فارسی درج نمایید.
تکمیل مواردی که با علامت "*" مشخص گردیده اند الزامی است.

مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی
تایید و ارسال
پایان
نام: *   
نام خانوادگی: *   
شماره ملی: *     
پست الکترونیکی: *      
تلفن ثابت: *   
تلفن همراه: *   
 آدرس محل سکونت: *