موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

کارگاه آموزشی جهت آشنایی با موسسه و سامانه های الکترونیکی آن - پرسشنامه شماره 308

کارگاه آموزشی همه روزه در روزهای ثبت نام  صبح ها از ساعت 10 الی 12 و عصرها از ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد. لذا پذیرفته شدگانی که تمایل دارند در کارگاه آموزشی به منظور آشنایی بیشتر با این موسسه و چگونگی ارائه آموزش های مجازی شرکت کنند پرسشنامه زیر را تکمیل و ارسال نمایند. لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه مذکور موارد زیر را در نظر داشته باشید:

اطلاعات درخواستی را (به جز آدرس پست الکترونیکی) صرفا با حروف فارسی درج نمایید.
تکمیل مواردی که با علامت "*" مشخص گردیده اند الزامی است.

مشخصات فردی
تعیین زمان حضور
تایید و ارسال
پایان
نام: *   
نام خانوادگی: *   
شماره ملی: *     
رشته قبولی:   
پست الکترونیکی: *      
تلفن: *   
 آدرس محل سکونت: