شماره سوال: 100164

آیا از خارج کشور نیز می توان به کلاس های درسی دانشگاه از طریق اینترنت وارد شد و از آنجا به تحصیل خود ادامه داد؟

خیر، از آنجا که بستر اینترنتی این دانشگاه روی شبکه اینترنت داخلی کشور طراحی گردیده علی الصول امکان ورود به سامانه های آموزشی موسسه از طریق شبکه ی اینترنت خارج از کشور وجود ندارد.
اما راه کارهایی وجود دارد که دانشجویان می توانند از آن طریق (و البته با مسئولیت و میل خود) وارد سامانه های مجازی مؤسسه شوند. یکی از این راه کارها اجاره و استفاده از یک سرور مجازی از یک دیتا سنتر در داخل کشور می باشد.
بدین صورت که از خارج کشور ابتدا به کمک "Remote Desktop" به سرور مجازی مذکور متصل شده و سپس از آن طریق وارد سامانه ی یادگیری مجازی دانشگاه می گردید. این روش هزینه های اضافی برای دانشجو در بردارد و البته کیفیت نیز تا حدودی کاهش می یابد. اما راه حل مناسبی برای خارج از کشور و تحصیل بصورت مجازی با شرایط موجود دانشگاه می باشد.