شماره سوال: 130101

هنگامی که میخواهم از کلاس های ضبط شده آنلاین استفاده نمایم با خطای "Not Authorized" روبه رو میگردم: اشکال کار کجاست؟

این اشکال یک باگ نرم افزاری است و ممکن است توسط شرکت سازنده نرم افزار به زودی حل گردد اما چنانچه جهت مشاهده کلاس های ضبط شده با پیغام زیر روبرو شدید:

Not Authorized
You do not have permission to access this item.
For further assistance, please check out the Adobe Connect support center or contact Adobe Connect support.

یکبار دکمه "اتصال به جلسه" را کلیک کنید و پس از بستن کلاس مجددا به فهرست کلاس های ضبط شده در جدول برگردید.