اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) سال ۱۳۹۷

ضمن شاد باش و خیر مقدم به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته به اطلاع این عزیزان می رساند که انجام ثبت نام در این مؤسسه آموزش عالی طی دو مرحله به شرح زیر انجام می گردد:

۱- ثبت نام الکترونیکی: پذیرفته شدگان گرامی در اولین مرحله می بایست با وارد شدن به صفحه اصلی وب سایت مؤسسه، با انتخاب سامانه “ثبت نام” (اینجا کلیک کنید) مراحل ثبت نام اینترنتی و دریافت کد پیگیری را انجام دهند.

۲- ثبت نام حضوری: پذیرفته شدگان گرامی در این مرحله بایستی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ (از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۵) با در دست داشتن مدارک (اینجا کلیک کنید) و کد پیگیری ثبت نام اینترنتی خود، شخصاً به دفتر مرکزی دانشگاه واقع در تهران، خیابان توحید، نرسیده به تقاطع آزادی، روبروی درب مترو توحید، کوچه فرهادیه، پلاک ۷ مراجعه نمایند.

تمدید زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

با سلام
به علت ازدحام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد، ثبت نام از قبول شدگان به شرح زیر تمدید گردید:

ثبت نام الکترونیکی: چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ الی دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ بصورت آنلاین در سایت ثبت نام (اینجا کلیک کنید)

ثبت نام حضوری: دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۵ در ساختام مرکزی دانشگاه

تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای تاریخ اعلام نتیجه آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را اعلام نمود. بر این اساس به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ می‌رساند که فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی با آزمون و همچنین رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام‌نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه فرهنگیان)، تا پایان هفته جاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی آن سازمان (اینجا کلیک کنید) اعلام می‌گردد.

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۹۷

ضمن شاد باش و خیر مقدم به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد به اطلاع این عزیزان می رساند که انجام ثبت نام در این مؤسسه آموزش عالی طی دو مرحله به شرح زیر انجام می گردد:

۱- ثبت نام الکترونیکی: پذیرفته شدگان گرامی در اولین مرحله می بایست با وارد شدن به صفحه اصلی وب سایت مؤسسه، با انتخاب سامانه “ثبت نام” (اینجا کلیک کنید) مراحل ثبت نام اینترنتی و دریافت کد پیگیری را انجام دهند.

۲- ثبت نام حضوری: پذیرفته شدگان گرامی در این مرحله بایستی از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۵) با در دست داشتن مدارک (اینجا کلیک کنید) و کد پیگیری ثبت نام اینترنتی خود، شخصاً به دفتر مرکزی دانشگاه واقع در تهران، خیابان توحید، نرسیده به تقاطع آزادی، روبروی درب مترو توحید، کوچه فرهادیه، پلاک ۷ مراجعه نمایند.

طراحی محتوای بخش های اصلی مقاله

مقدمه

 • ایده اصلی مقاله چیست؟
 • چرا این ایده مهم است؟
 • چه نوآوری انتظار می رود که این مقاله داشته باشد؟
 • ترتیب مطالبی که در ادامه مقاله می آید چیست؟

 

مرور ادبیات

 • چه کارهایی تا به حال در ارتباط با ایده اصلی مقاله صورت گرفته است؟
 • چه خلآیی در کارهای گذشته وجود دارد که نشان می دهد نوآوری مقاله ما واقعا جدید است؟
 • مفاهیم و مبانی نظری ای که مقاله ما بر آن استوار است کدام است؟

 

روش شناسی

 • سوال تحقیق مقاله ما چیست؟
 • طرح کلی تحقیق ما کدام است؟
 • چه قدمهایی را برای استخراج یافته های تحقیق و پشتیبانی آن ها برداشته ایم؟
 • چه ابزارهایی در این راه استفاده (ابزارهای جمع آوری داده ها و تحلیل آنها)؟

 

یافته ها و تحلیل

 • نتایج تحقیق ما چه هستند؟
 • این یافته ها چگونه پاسخ سوال تحقیق ما را می دهند؟

 

بحث و نتیجه گیری

 • یافته های تحقیق ما چه ارتباطی با مطالعات و کارهای مرتبط انجام شده قبلی دارد؟
 • چه یافته های جدیدی ( نوآوریهایی ) را به کارهای قبلی اضافه می کند؟
 • چه نضعف ها و محدویت هایی مقاله ما دارد؟
 • چه پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی می توان داد؟

خوب این سوالات را به همین شکلی بردارید، و سعی کنید که در ۲خط پاسخ هر کدام از این سوالات را بدهید.
با انجام این کار عملا شما طراحی مقاله خودتان را انجام داده اید. یعنی مشخص کرده اید که در هر بخش از مقاله چه مطالبی قرار است گفته شود (هر چند که هنوز آنرا ننوشته اید ).

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی ۲۵ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾسی

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ. در زﯾﺮ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

 

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺤﺪود و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺪود اﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐند
 • آﯾﺎ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ واﻗﻌﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ؟
 • ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺒﻠﯽ دارد؟
 • آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 • آﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ )ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ، اﺳﺘﺨﺮاج از دل ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻄﯽ، از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎن رک و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺣﺮف، ﺳﺎﯾﻪ زده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺟﺎﻋﺎت در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ و اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻠﻤﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻧﻈﺮ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺳﻄﺢ، و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه دارم؟
 • آﯾﺎ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺪازه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ دارد؟

 

ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ از اﺑﺘﺪا و ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی در ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ؟
 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻓﻊ ﯾﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
 • آﯾﺎ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺮات ﺳﺮدﺑﯿﺮ و داوران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ درک ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺮات ﺳﺮدﺑﯿﺮ و داوران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ و داوران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ و داوران ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ و دﻓﺎﻋﯽ دارد؟
 • آﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟

نحوه ارائه درس سمینار در رابطه با سامانه های آموزشی مؤسسه توسط دانشجویان

مقدمه

نحوه ی ارائه درس سمینار بصورت الکترونیکی براساس مصوبه ی گروه های آموزشی دانشگاه در سامانه های آموزشی طی مراحل زیر انجام خواهد پذیرفت، لذا از دانشجویان محترم تقاضا می گردد دقیقا مطابق روال توضیح داده شده زیر عمل نمایند تا هماهنگی لازم بین بخش های مختلف بخوبی صورت پذیرد:

آشنایی با کلاس ها و تالارها:

۱- دو کلاس تحت عنوان زیر در سامانه ی پیاتزا ایجاد گردیده است.

(قابل رویت توسط همه دانشجویان و همه اساتید) SMNR – TZ – ۰۰ CE.GN
(قابل رویت توسط همه دانشجویان و همه اساتید) SMNR – TZ – No. (Instructor’s Name)

 

۲- دو کلاس به منظور ارائه سمینار یا دفاع از پایان نامه تحت عناوین زیر در سامانه ی یادگیری مجازی (LMS) ایجاد گردیده است:

– تالار ارائه سمینار ۱ ( نام دانشکده ی مربوطه ) (قابل رویت توسط همه دانشجویان ارشد و اساتید)

– تالار ارائه سمینار ۲ ( نام دانشکده ی مربوطه ) (قابل رویت توسط همه دانشجویان ارشد و اساتید)

 

سمینار:

ارائه ای است که دانشجو را جهت انجام پایان نامه آماده می سازد بدین سبب از نظر فرمت و شکل کار فرقی بین سمینار و پایان نامه وجود ندارد. در درس سمینار کار دانشجو بیشتر تمرکز بر گردآوری و تدوین و در حد دو واحد دانشگاهی است در صورتیکه در درس پایان نامه به خلاقیت، نوآوری و ارائه مطالب جدید علمی – پژوهشی اهمیت ویژه ای داده می شود و علی القاعده می بایست منجر به درج مقاله در مجلات معتبر علمی شود و در حد شش واحد دانشگاهی است.

 

مراحل اجرایی

ابتدا در سامانه ی پیاتزا به کلاس “ SMNR – TZ – ۰۰ CE.GNRL “مراجعه نمائید. در نام گذاری این کلاس حروف صدادار کلمات، بواسطه کوتاه شدن نام کلاس حذف گردیده اند.
بطور مثال نام اصلی کلاس فوق الذکر بصورت “ Seminar – Thesis – Computer Engineering .General “ می باشد.
در این کلاس هر استاد یک پوشه به نام خود دارد. در این کلاس عناوین سمینار یا پایان نامه های پیشنهادی اساتید جهت مشاهده ی همه دانشجویان در پست های مجزا و به تفکیک هر استاد به تدریج قرار داده می شوند. عناوین پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهید و چنانچه سوالاتی از اساتید داشتید به نحو زیر عمل نمایید:

۱- زیر هر پست می توانید با استاد مربوطه تعامل برقرار نمایید و علاقه مندی خود را به آن موضوع اعلام نمایید و یا ممکن است در این خصوص سؤالاتی توسط دانشجویان در رابطه با هر عنوان چه برای سمینار و چه برای پایان نامه مطرح گردد. دراین چهارچوب اکیداً توصیه می گردد زیر همان عنوان ارائه شده سوالات مورد نظر درج گردد تا از پراکنده شدن مطالب اجتناب شود. (منظور در پست های جدید سوالات خود را مطرح ننمایند.)

۲- بعد از تعاملات احتمالی انجام شده هر زمان که استاد، فردی را برای ارائه سمینار برگزید زیر همان پست موضوع را جهت اطلاع دیگر دانشجویان درج می نمایند. این بدین معنی است که عنوان مورد نظر به دانشجوی انتخاب شده اختصاص یافته و بدین ترتیب پست مذکور عملا بسته می گردد.

۳- بعد از تعامل و توافق نهایی با استاد مربوطه و اختصاص سمینار مورد علاقه دانشجو، و تکمیل و تحویل فرم شماره ۲۰۴ برای سمینار به دانشگاه، دانشجو در کلاس “ SMNR – TZ – ( Instructor’s Name ) “ ثبت نام می شود و در قسمت بالای پست ها، یک پوشه با نام دانشجو توسط استاد مربوطه ایجاد گردیده و از این زمان به بعد انجام کلیه مکاتبات و تعاملات با دانشجو در رابطه با سمینار از طریق همین پوشه و بصورت پست خصوصی صورت می پذیرد.

توجه مهم ۱:
نظر به اینکه مکاتبات و تعاملات دانشجو و استاد محترم راهنما بعنوان سوابق پژوهشی دانشجو در پوشه مخصوص وی ذخیره لحاظ می گردد، لذا، اکیداً تاکید می گردد تمام مکاتبات و تعاملات خود را با استاد محترم راهنما، صرفاً از طریق درج پست در سامانه پیاتزا (و در پوشه خود) انجام پذیرد و از استفاده از شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و یا ایمیل برای این منظور خودداری گردد.

توجه مهم ۲:
پس از توافق نهایی با استاد محترم، در اسرع وقت فرم شماره ۲۰۴ (برای سمینار) را تکمیل و سپس بصورت حضوری، به دانشگاه تحویل دهید.

۴- با تحویل فرم مربوطه به دانشگاه و تطبیق مشخصات دانشجو و عنوان سمینار ، نام دانشجو همراه عنوان سمینار توسط استاد مربوطه رسماً به دانشگاه اعلام خواهد شد. (دانشجویان این موضوع را شخصا پیگیری نمایند تا بعدا دچار مشکل نگردند.)

۵- در شروع نیمسال تحصیلی هنگام انتخاب واحد درس سمینار توسط دانشجو رسما از طریق سامانه مدیریت آموزش (TMS) اخذ می گردد.

۶- دانشجو، کار پژوهش خود را رسما آغاز می کند.

توجه مهم ۱:
در خصوص درس سمینار، لازم به ذکر است دانشجو بایستی ، گزارش کتبی پیشرفت سمینار ۴۰% خود را برای استاد محترم راهنما، حداکثر تا تاریخ مشخص شده در شیوه نامه ارزشیابی سمینار، از طریق کلاس “ SMNR-TZ-Instructor’s Name “ در سامانه پیاتزا ارسال نماید. بعنوان مثال، برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶، آخرین مهلت ارسال گزارش کتبی پیشرفت سمینار ۴۰% دانشجویان عزیز، ۲۰ آذر ماه ۹۶ تعیین شده است.

توجه مهم ۲:
دانشجو موظف است جهت ارتقای دانش خود، در کارگاه های آموزشی-پژوهشی ای که از طرف دانشگاه در طول فرآیند کار پژوهشی وی، اعلام می گردد، حضور فعال داشته باشد.

۷- بعد از اتمام و انجام سمینار ، دانشجو به همراه استاد راهنمای مربوطه به سامانه یادگیری مجازی( LMS ) مراجعه و در تالار سمینار ۱ ( و یا ۲ ) ، مرحله پیش ارائه را بصورت آزمایشی، با استاد خود تمرین می کنید.

توجه مهم:
قبل از برگزاری جلسه پیش ارائه، اکیدا توصیه می گردد با رزرو وقت از آموزش دانشگاه از آزاد بودن تالار مذکور و رزرو وقت جهت پیش ارائه مطمئن گردید. در غیر اینصورت ممکن است در ساعت پیش ارائه شما، گروه دیگری تالار مورد نظرتان را با مجوز آموزش دانشگاه، اشغال نموده باشد.

۸- با انجام مرحله ی ۷ دانشجو وارد فاز ارائه نهایی می گردد.

در این مقطع جهت ارائه سمینار هماهنگی های زیر توسط دانشجو انجام می پذیرد:

الف) در این مرحله ارائه و ارسال کتابچه نهایی سمینار به استاد راهنما و استاد مشاور انجام می پذیرد.

ب) هماهنگی لازم با آموزش دانشگاه، استاد راهنما ( استاد سمینار ) و استاد مشاور جهت تعیین روز و ساعت برگزاری سمینار نهایی در تالار سمینار در سامانه ی یادگیری مجازی توسط دانشجو انجام می پذیرد.

ج‌) برای اطلاع رسانی به دیگر دانشجویان، یک پست جدید در سامانه پیاتزا بصورت عمومی توسط دانشجو ارسال می گردد و زمان دقیق برگزاری ارائه سمینار به همراه چکیده ی سمینار و ذکر نام و نام خانوادگی استاد راهنما و استاد مشاور مربوطه، نام خانوادگی دانشجو و عنوان سمیناراعلام می گردد.

د‌) ارائه سمینار توسط دانشجو در زمان تعیین شده و ضبط آن در سامانه ی یادگیری مجازی توسط استاد مربوطه صورت می پذیرد.

ه) بعد از اتمام ارائه دانشجو در تالار، استاد راهنما از حضار می خواهد که بمنظور شور و تعیین نمره، تالار را به مدت پنج الی ده دقیقه ترک نمایند.

و‌) در این زمان ضبط کلاس توسط استاد راهنما موقتاً متوقف شده ( پاوز شده ) و نمره دانشجو به نسبت ۱۴نمره استاد راهنما و ۴ نمره استاد مشاور تعیین می گردد.

ی) حالت ضبط مجدداً فعال شده و نمره ی نهایی رسماً اعلام و دانشجو در صورت رضایت بخش بودن ارائه درس سمینار مورد تشویق حضار قرار می گیرد. (بدین منظور از آیکن (Applause) استفاده گردد.

ز) پس از برگزاری جلسه ارائه، دانشجو بایستی، تغییرات و اصلاحاتی که در جلسه ارائه، توسط اساتید محترم، مطرح گردیده است، را بر روی کتابچه خود اعمال کند و سپس، فایل کتابچه نهایی (به هر دو فرمت .doc و .pdf) را بهمراه فایل ارائه خود به دانشگاه تحویل دهد. پس از بررسی کتابچه، ۲ نمره مربوط به شرکت دانشجو در کارگاه های آموزشی-پژوهشی (مطرح شده در بند ۶) به نمره کسب شده وی در جلسه ارائه، اضافه و نمره نهایی دانشجو، ثبت خواهد شد.

۹- جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط اخذ پایان نامه، نحوه ارزیابی و همچنین نحوه برگزاری جلسه دفاع، به آیین نامه اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد مراجعه نمایید. (اینجا کلیک کنید)

۱۰- در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام در خصوص موارد فوق، می توانید به صورت خصوصی خطاب به insturactors از طریق سامانه پیاتزا در درس سمینار عمومی SMNR-TZ-00 CE.GNRL (درج مکاتبات در پوشه research_help ) مکاتبه نمایید تا در اسرع وقت نسبت به رفع ابهام اقدام گردد.

دستور العمل اجرایی صدور کارت دانشجویی المثنی

کارت دانشجویی المثنی، صرفاً برای دانشجویانی صادر مـیگـردد کـه کـارت دانشـجویی ایشان مفقود گردیده یا در اثر صدمه غیرقابل استفاده شده است.

داشتن بیش از یک کارت دانشجویی خلاف مقررات است و با متخلفین مطابق ضوابط برخورد خواهد شد. بدیهی است در صورت پیدا شدن کارت دانشجویی اصلی، دانشـجو موظـف اسـت موضـوع را بـه واحد آموزش اطلاع و نسبت به تحویل کارت المثنی اقدام نماید.

هزینه صدور کارت دانشجویی المثنی:

صدور کارت المثنی برای اولین بار : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
صدور کارت المثنی برای دومین بار : ۷۰۰,۰۰۰ ریال

تذکر: صدور کارت برای مرتبه سوم و بالاتر امکان پذیر نمی باشد.

مراحل دریافت کارت دانشجویی المثنی:

۱- تکمیل فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی و تحویل آن به قسمت آموزش

۲- انتشار آگهی مفقود شدن کارت دانشجویی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار متن آگهی روزنامه: کارت دانشجویی اینجانب …………………… دانشجوی رشته ……………………… موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان مفقود گردیده است، از یابنده تقاضا می شود آنرا به نزدیکترین صندوق پستی بیاندازد و یا اینکه با شماره ……………………. تماس حاصل فرمایید.

۳- مراجعه به کارشناس آموزش پس از گذشت یک هفته در صورت عدم پیدا شدن کارت به همراه یک نسخه از روزنامه حاوی آگهی

۴- کارشناس آموزش پس از تایید درخواست آن را جهت اعمال در سیستم “TMS” و ثبت هزینه صدور کارت المثنی تحویل مسئول مربوطه مینماید.

۵- برای این دسته از دانشجویان در ابتدا کارت دانشجویی موقت صادر می گردد و در صورت پیدا نشدن کارت یا تحویل لاشه کارت غیرقابل استفاده، کارت دانشجویی المثنی در نیمسال بعد همراه با دانشجویان جدید الورود صادر می شود.

اعتبار مدرک دانش آموختگان مؤسسات الکترونیکی مجازی

در خصوص اعتبار مدرک دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی الکترونیکی(مجازی)، جناب آقای دکتر منصورغلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری در نامه ای به جناب آقای دکتر جمشید انصاری معاون محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کردند که مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی (اعم از دولتی و غیر دولتی، غیر حضوری و الکترونیکی و..) در تمامی مقاطع تحصیلی از حیث ارزش تحصیلی از نظر آن وزارتخانه قانونی و دارای اعتبار یکسان هستند.
مراتب جهت تنویر افکار عمومی و داوطلبانی است که گاهاً با پرسش اعتبار مدارک صادره از مؤسسات غیر دولتی و الکترونیکی روبرو می باشند، ایفاد گردید. تصویرنامه وزیر محترم نیز در زیر قابل مشاهده می باشد.