آزمون ورودی چگونه بر‌گزار می گردد؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۰۷

پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و یا بر اساس سوابق تحصیلی از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور امکانپذیر می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.