آیا امکان انتقال دائم وجود دارد؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۱۲

انتقال دائم در دوره‌های الکترونیکی امکان پذیر نیست.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.