آیا انتخاب واحد در نیمسال تابستانه هم اجباری است و در صورت عدم تمایل دانشجو به شرکت در نیمسال تابستانه باید درخواست مرخصی تحصیلی بدهد؟

شماره سوال: ۱۶۰۱۰۷

خیر. نیمسال تابستانه اجباری نیست لیکن با توجه به آنکه برخی از دروس عملی ممکن است فقط در نیمسال تابستانه ارائه شوند ممکن است دانشجو عملا ناگزیر باشد در یک یا دو تابستان، دروسی را اخذ و بگذراند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.