آیا تسهیلات رفاهی نیز به دانشجویان الکترونیکی تعلق می گیرد؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۱۳

با توجه به ماهیت دوره‌های الکترونیکی، تسهیلات رفاهی مانند خوابگاه، وام دانشجویی و استفاده از سلف سرویس به دانشجویان تعلق نمی‌گیرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.