آیا دوره های الکترونیکی بدون پایان نامه می باشد؟

شماره سوال: ۱۱۰۱۰۱

دوره های کارشناسی ارشد الکترونیکی موسسه، آموزش محور می‌باشند. این دوره ها علی الاصول بدون پایان نامه می باشند ولی در صورت درخواست دانشجو و بسته به توانایی او گروه آموزشی ممکن است با ارائه پایان نامه وی موافقت نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.