آیا دوره های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه در دانشگاههای دیگر ایران نیز اجرا می‌شوند؟

شماره سوال: ۱۱۰۱۰۷

بله؛ اکثر دانشگاههای کشور که دوره‌های کارشناسی ارشد را اجرا می کند، هر دو شیوه آموزش محور (بدون پایان نامه) و آموزشی – پژوهشی (با پایان نامه) را در دوره‌های روزانه، نوبت دوم و آموزش الکترونیکی اجرا می‌کنند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.