آیا معافیت تحصیلی دانشجوی اخراجی باطل می‌شود؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۴۲

بلی. همزمان با صدور حکم اخراج، وضعیت دانشجوی مشمول از سوی این موسسه آموزش عالی به حوزه نظام وظیفه اعلام می‌شود و رونوشت معرفی‌نامه نیز به خود دانشجو داده می‌شود. دانشجوی اخراجی موظف است ظرف مدتی که در رونوشت معرفی‌نامه قید شده است خود را به حوزه نظام وظیفه معرفی نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.