آیا استفاده از سامانه پیاتزا دارای قوانین خاصی است؟

شماره سوال: ۱۲۰۱۱۰

بله، رعایت این قوانین توسط کاربران سامانه پیاتزا الزامی است و به شرح زیر است:

قوانین سامانه پیاتزا :

ماده ۱ رعایت احترام و ادب کامل در متن هر پست  توسط همه کاربران الزامی است. عدم توجه به این مهم موجب قطع حساب کاربری فرد خواهد گردید.
ماده ۲ در هر پست صرفا به یک موضوع اشاره نمایید. وجود دو موضوع مختلف در یک پست غیر مجاز است.
ماده ۳ متناسب موضوع انتخابی خود از یک پوشه با نام مناسب در “New Post ” استفاده کنید.
ماده ۴ متن هر پست به زبان و حروف فارسی نوشته شود.
ماده ۵ زیر متن هر پست حتما نام و نام خانوادگی خود را درج نمایید.
ماده ۶هنگام درج متن پست های خود رعایت قوانین دستور زبان از جمله درج علائم مانند نقطه، ویرگول و غیره الزامی است.
ماده ۷ حتی الامکان از پست های عمومی و نه خصوصی استفاده گردد تا تعداد مخاطین پست های شما افزایش یابد.
ماده ۸ دانشجویان ملزم هستند جواب تکالیف و حل تمرین های ارسالی خود را تنها به صورت خصوصی ارسال نمایند.
ماده ۹ در نگارش متن توسط دانشجویان رعایت ادب و احترام کامل الزامی است.
ماده ۱۰ در قسمت اکانت پیاتزا حرف اول نام و نام خانوادگی خود را با حروف بزرگ و به صورت انگلیسی درج نمایید و ما بین نام و نام خانوادگی خود فاصله بگذارید.
ماده ۱۱ داشتن عکس پرسنلی در سامانه پیاتزا الزامی می باشد.
ماده ۱۲ درج آدرس ایمیل در پست های پیاتزا برای استفاده دیگران ممنوع است و تعامل استاد-دانشجو و دانشجو-دانشجو تنها از طریق سامانه پیاتزا مجاز می باشد.
ماده ۱۳ درج هرگونه مطلب غیر مرتبط با درس از جمله تبریکات، تسلیت ها، مناسبت ها و… در صفحه درس توسط دانشجویان اکیدا ممنوع است.
ماده ۱۴ در متن پست های خود از زبان دیگر دانشجویان مطلب ننویسید و منحصرا نظر یا مشکل خود را بیان دارید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.