آیا امکان دارد مبلغ علی الحساب به دانشگاه پرداخت کنیم تا بتونیم دروس رو انتخاب کنیم؟

بله، در هر زمان (به غیر از ترم آخر) شما می توانید پرداخت داشته باشید و بستانکار نیز باشید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.