آیا امکان معادل سازی دروس در نیمسال اول تحصیل دانشجو وجود دارد؟

در صورتی که دانشجو تا قبل از زمان حذف و اخذ ریز نمرات تأیید شده خود را به دانشگاه ارائه دهد امکان معادل سازی در نیمسال اول تحصیل وی امکان پذیر خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.