آیا برای اخذ درس معرفی به استاد نیاز به انتخاب واحد می باشد؟

خیر، برای دروسی که به شکل معرفی به استاد هستند، نیازی به انتخاب واحد در سامانه مدیریت آموزش نمی باشد.

توجه: در صورتی که دانشجو دروس مورد نظر را در انتخاب واحد اخذ نماید دیگر نمی تواند آن را به شیوه معرفی به استاد اخذ کند و بایستی در پایان نیمسال همراه با امتحانات پایان نیمسال دانشگاه در آزمون آن دروس شرکت کند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.