آیا تسهیلات رفاهی نیز به دانشجویان الکترونیکی تعلق می گیرد؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۲۳

موسسه تعهدی برای ارائه امکانات رفاهی به دانشجویان الکترونیکی ندارد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.