آیا حضور در کلاس ها الزامی است؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۲۴

از نظر آیین نامه آموزشی، حضور اینترنتی دانشجو حداقل در نیمی از جلسات کلاس های مجازی (آنلاین) مربوط به هر درس الزامی است. لذا اکیداً استفاده و حضور حداکثری در کلاسهای مجازی و نیز بهره برداری از محتوای الکترونیکی دروس توصیه می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.