آیا دوره های الکترونیکی بدون پایان نامه می باشد؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۲۲

تمام دوره های الکترونیکی دانشگاه ها بصورت آموزش محور (بدون پایان نامه) می باشد. اما با شرایط خاص در این دانشگاه امکان تبدیل دوره از آموزش محور به آموزشی – پژوهشی محور وجود دارد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.