آیا مبلغ بدهی بصورت خودکار مبلغ قابل پرداخت لحاظ شود؟

درصورتیکه بدهی شما از مبالغ ذکر شده در پیام قبلی کمتر باشد شما می توانید بدون پرداخت اقدام به اخذ واحد نمایید و هر زمان که مبلغ بدهی بیشتر گردید سامانه TMS اجازه هرگونه فعالیتی را از شما می گیرد و در این موقع لازم است شما مبالغ ذکر شده را پرداخت نمایید. (در ارشد حداقل ۸ و کارشناسی حداقل ۱۲ واحد با پرداخت بدهی گذشته و شهریه ثابت می توانید اخذ نمایید)

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.