اصلاً میشه شهریه پرداخت نکنیم تا بعد از انتخاب واحد؟

بله، فقط می توانید تا سقف بدهی ۵۹۰۰۰۰۰ ریال در کارشناسی و ۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال در ارشد انتخاب واحد نمایید. (مبلغ ذکر شده در ابتدای هر سال مشخص می گردد و این اعداد مربوط به سال تحصیلی ۹۷-۹۸ می باشد)

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.