امتحانات پایان ترم چگونه برگزار می گردد؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۲۵

امتحانات پایان ترم بصورت حضوری برگزار می‌شود. ولی آزمونک هایی در طول ترم ممکن است بصورت الکترونیکی برگزار گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.