تبعات تقاضای انصراف از تحصیل قبل از شروع یک نیمسال چیست؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۶۲

درصورتیکه دانشجو قبل از شروع نیمسال (زمان اعلام شده در تقویم دانشگاهی) بصورت رسمی تقاضای انصراف نماید، تنها لازم است بدهی های معوق خود را تا آن تاریخ پرداخت و سپس مراحل انصراف را تکمیل نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.