تحصیل از طریق آموزش الکترونیکی سخت تراست یا از طریق آموزش حضوری؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۰۵

معمولا آموزش الکترونیکی نیاز به تلاش بیشتری از جانب دانشجو دارد. همچنین دانشجویان باید زمان بیشتری را صرف مطالعه درس و انجام تکالیف دروس نمایند. بطور کلی می توان گفت آموزش الکترونیکی دانشجو محور است در صورتیکه آموزش حضوری استاد محور.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.