تعداد نیمسال هایی که دانشجو می‌تواند به‌صورت مشروط ادامه تحصیل دهد چقدر است؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۴۱

در مقطع کارشناسی چنانچه معدل دانشجو در ۳ نیمسال متوالی و یا ۴ نیمسال غیر متوالی کمتر از ۱۲ شود حتی به صورت مشروط هم نمی‌تواند ادامه تحصیل بدهد و از ادامه تحصیل محروم می‌شود.
در مقطع کارشناسی ارشد چنانچه معدل دانشجو در ۲ نیمسال متوالی کمتر از ۱۴ شود حتی به صورت مشروط هم نمی‌تواند ادامه تحصیل بدهد و از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.