تعداد واحدهای گذرانده شده برای فراغت از تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های دایر در موسسه آموزش عالی الکترونیکی “ایرانیان” چقدر است؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۴۷

۱۴۰ واحد جهت کارشناسی پیوسته و ۳۲ واحد جهت کارشناسی ارشد می باشد. لازم به ذکر است رشته مدیریت کسب و کار دارای ۴۸ واحد درسی است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.