تکلیف دانشجویی که ندانسته در نیمسال‌های گذشته دروسی را بدون رعایت روابط پیش‌نیازی اخذ نموده و گذرانده است چیست؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۳۸

دانشجو موظف است به محض متوجه شدن موضوع، مراتب را به اطلاع کارشناس آموزش (معاونت آموزش) و مسئول گروه تخصصی خود برساند تا از طریق مسئول رشته در کمیته منتخب موسسه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.