دانشجو در صورت عدم دریافت پاسخ یا پاسخ قانع کننده از جانب استاد آیا می‌تواند اعتراض خود را به مرجع دیگری اعلام نماید؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۳۷

مطابق نص صریح ضوابط وزارت عتف ارزیابی دانشجویان تنها توسط مدرس هر درس انجام می پذیرد و هیچ یک از ارکان دانشگاه مجاز به دخالت در این مقوله نمی باشند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.