در نیمسال تابستانه معمولا چه دروسی ارائه می شوند؟

شماره سوال: ۱۶۰۱۰۵

علی الاصول کلیه دروس می توانند ارائه گردند و طبق برنامه آموزشی هر دانشجو  می تواند دروسی که در ترم تابستانی از طرف دانشگاه اعلام می گردد، انتخاب واحد ترم تابستانی انجام خواهد گرفت.
لازم به ذکر است ترم تابستانی بنا به ضرورت و تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه ممکن است در هر سال تحصیلی برگزار گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.