زمان ارائه درخواست و نحوه شرکت در امتحان فارغ‌التحصیلی چه موقع است؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۴۸

امتحان فارغ التحصیلی، امتحان از دروسی است که با انجام آن فرد فارغ التحصیل می گردد. زمان امتحان فارغ‌التحصیلی در ابتدای هر نیمسال بوده و طبق تقویم آموزشی از سوی امور آموزش دانشگاه تعیین می گردد.
دانشجویی که شرایط امتحان فارغ‌التحصیلی را داشته و علاقه‌مند به گذراندن درس مورد نظر از طریق امتحان فارغ‌التحصیلی می‌باشد موظف است در زمان انتخاب واحد، نسبت به اخذ درس مورد نظر اقدام نموده و درخواست خود را به امور آموزش موسسه از طریق صفحه تارنمای موسسه که بدین منظور طراحی گردیده است ( و یا از طریق ارسال فرم مربوطه به ای میل کارشناس آموزشی رشته) تسلیم نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.