سقف و کف تعداد واحدهای قابل اخذ در نیمسال تابستانه چقدر است؟

شماره سوال: ۱۶۰۱۰۴

حداکثر واحدهای قابل اخذ در تابستان ۶ واحد می‌باشد، و برای نیمسال تابستانه شرط حداقل وجود ندارد.
نکته مهم:
۱- ترم تابستانه، حذف و اضافه ندارد.
۲- چنانچه دانشجوئی بدون رعایت مقررات و ضوابط، واحدی را اخذ کند، از سوی امور آموزش موسسه حذف موجه خواهد شد و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه آن درس می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.