شهریه دروس معادل سازی چگونه محاسبه می شود؟

شهریه هر واحد معادل سازی مورد پذیرش دانشگاه برابر ۵ درصد شهریه ثابت آن مقطع در سال مربوطه می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.