شیوه اخذ درس معرفی به استاد چگونه است؟

دانشجو بایستی برای اخذ درس به مدیر آموزش گروه خود مراجعه و فرم های لازم را تکمیل نماید تا درس به شیوه معرفی به استاد برای او اخذ شود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.