مدرک دانش آموختگان دوره های الکترونیکی چگونه صادر می شود؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۰۸

به دانش آموختگان دوره های الکترونیکی، مدرک کارشناسی ارشد رسمی موسسه با ذکر کلمه الکترونیکی اعطا می‌شود. این مدرک مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و جهت اشتغال یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر معتبر می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.