مشروطی به چه معناست؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۴۰

به طور کلی انتظار می‌رود معدل دانشجوی مقطع کارشناسی در هر نیمسال حد اقل ۱۲ و در مقطع کارشناسی ارشد ۱۴ باشد. چنانچه معدل یک دانشجو در یک نیمسال کمتر از ۱۲ و یا ۱۴ بشود ادامه تحصیل او در نیمسال بعد به‌صورت مشروط خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.