منظور از تطبیق واحد چیست؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۳۱

منظور، منطبق بودن دروسی که دانشجو می‌گذراند با برنامه درسی اوست. یکی از شروط اصلی فارغ‌التحصیلی دانشجو همین است. یعنی در نهایت کارنامه دانشجو باید با برنامه درسی گرایش مربوطه تطبیق داشته باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.