مهلت نهایی ارائه اصل مدارک جهت انجام معادل سازی چه موقع است؟

دانشجویانی که قصد معادل سازی برخی از دروس خود را دارند بایستی ریز نمره تایید شده خود را نهایتاً ۴۵ روز بعد از ثبت نام در اختیار دانشگاه قراردهند.
توجه: در صورت عدم ارسال ریز نمرات از سوی دانشگاه مبدأ وظیفه پیگیری این موضوع بر عهده دانشجو می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.