نحوۀ برگزاری کلاسهای حضوری چگونه است؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۱۶

علی الاصول برای هر درس در هر ماه یک جلسه کلاس حضوری در محل موسسه طبق اعلام قبلی در سایت برگزار می گردد. در صورت ارائه کلاس حضوری، شرکت در آنها الزامی می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.