وضعیت انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید (ترم یک) چگونه است؟

شماره سوال: ۱۶۰۱۰۶

امور آموزش دانشگاه برای دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول تحصیلی فرآیند انتخاب واحد را انجام می دهد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.