چه مبلغی برای شهریه ثابت باید پرداخت شود؟

در سامانه مدیریت آموزش TMS منوی مالی قسمت کارنامه مالی ترم اول ۹۷-۹۸ را بررسی نمایید، مبلغ شهریه ثابت در آنجا درج شده است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.