چه موقع مبالغ شهریه ها تغییر می نماید؟

تغییر مبالغ شهریه توسط هیئت امنای دانشگاه صورت می پذیرد و معمولا در ابتدای سال تحصیلی جدید انجام می گیرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.