چه کسانی می توانند درس معرفی به استاد را اخذ نمایند؟

کارشناسی:
دانشجویانی که برای دانش آموختگی حداکثر ۲ درس نظری (حداکثر ۶ واحد) داشته باشند، می توانند بدون رعایت حداقل واحدهای نیمسال، آن دروس را به صورت معرفی به استاد بگذرانند.

کارشناسی ارشد:
دانشجویانی که برای دانش آموختگی حداکثر ۲ درس نظری که موفق به کسب نمره قبولی در آن دروس در نیمسالهای گذشته نشده اند (درس مورد نظر را اخذ کرده و در امتحان پایان نیمسال شرکت کرده اند اما نمره قبولی اخذ نکرده اند)، می توانند درس یا دروس مورد نظر را بصورت معرفی به استاد مجددا اخذ نمایند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.