چه کسانی می توانند معادل سازی انجام دهند؟

داوطلبینی که در مؤسسه ثبت نام نموده اند و به عنوان دانشجو شناخته می شوند می توانند درخواست معادل سازی داشته باشند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.