چگونه می توانم اعلام انصراف نمایم؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۵۱

دانشجویی که قصد داشته باشند به ادامه تحصیل خود در این موسسه خاتمه دهد می بایست ابتدا آیین نامه و مقررات انصراف از تحصیل را مطالعه و مراحل آن را به دقت اجرا نماید. (جزییات بیشتر…)
خلاصه مراحل:
۱- دریافت و تکمیل پرسشنامه انصراف از تحصیل از واحد آموزش دانشگاه
۲- تسویه حساب مالی
۳- موافقت قطعی دانشگاه و بسته شدن پرونده دانشجویی وی
چنانچه این سه مرحله بطور کامل انجام نپذیرد دانشجو، دانشجوی منصرف محسوب نمی گردد و تعهدات و تبعات مالی بیشتری برای دانشجو ایجاد می گردد. لذا پیگیری خود دانشجو تا اتمام کل مراحل انصراف از اهمیت زیادی برخوردار است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.