کدام دروس قابلیت معادل سازس دارند؟

دروسی که منجر به مدرک شده باشند قابل معادل سازی نیستند.

مثال: اگر فردی در مقطع کارشناسی رشته ای پذیرفته شده باشد و به هر دلیل مقطع کارشناسی را به اتمام نرسانده و مدرک معادل کاردانی با گذراندن ۸۰ واحد دریافت کرده باشد به ازای ۱۰ واحد می تواند درخواست معادل سازی داشته باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.